« »
Pam. 2019-10-14
Pirmadienis
2019-10-15
Antradienis
2019-10-16
Trečiadienis
2019-10-17
Ketvirtadienis
2019-10-18
Penktadienis
1
Socialinio darbo pagrindų taikymas
205
E. Sinkevičienė
Socialinio darbo pagrindų taikymas
205
E. Sinkevičienė
P
Slaugomo asmens priežiūra
203
E. Vaicekauskienė
P
Socialinės paramos teikimas
107
D. Pakalniškienė
P
Socialinės paramos teikimas
107
D. Pakalniškienė
2
Socialinio darbo pagrindų taikymas
205
E. Sinkevičienė
Socialinio darbo pagrindų taikymas
205
E. Sinkevičienė
P
Slaugomo asmens priežiūra
203
E. Vaicekauskienė
P
Socialinės paramos teikimas
107
D. Pakalniškienė
P
Socialinės paramos teikimas
107
D. Pakalniškienė
3
Socialinio darbo pagrindų taikymas
205
E. Sinkevičienė
Socialinio darbo pagrindų taikymas
205
E. Sinkevičienė
P
Profesinės užsienio kalbos žinių taikymas
207
N. Gustaitienė
Socialinės paramos teikimas
107
D. Pakalniškienė
P
Socialinės paramos teikimas
107
D. Pakalniškienė
4
Socialinio darbo pagrindų taikymas
205
E. Sinkevičienė
Socialinio darbo pagrindų taikymas
205
E. Sinkevičienė
P
Profesinės užsienio kalbos žinių taikymas
207
N. Gustaitienė
Socialinės paramos teikimas
107
D. Pakalniškienė
P
Socialinės paramos teikimas
107
D. Pakalniškienė
5
Socialinio darbo pagrindų taikymas
205
E. Sinkevičienė
Socialinio darbo pagrindų taikymas
205
E. Sinkevičienė
P
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas
108
D. Vilkienė
Socialinės paramos teikimas
107
D. Pakalniškienė
P
Socialinio darbo vertybių taikymas
205
E. Sinkevičienė
6
Socialinio darbo pagrindų taikymas
205
E. Sinkevičienė
Socialinio darbo pagrindų taikymas
205
E. Sinkevičienė
P
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas
108
D. Vilkienė
Socialinės paramos teikimas
107
D. Pakalniškienė
P
Socialinio darbo vertybių taikymas
205
E. Sinkevičienė
7
Slaugomo asmens priežiūra
201
E. Vaicekauskienė
Slaugomo asmens priežiūra
203
E. Vaicekauskienė
P
Socialinės globos paslaugų teikimas
206
V. Mocevičius
Informacijos valdymas
212
D. Veličkienė
Socialinės globos paslaugų teikimas
206
V. Mocevičius
8
Slaugomo asmens priežiūra
201
E. Vaicekauskienė
Slaugomo asmens priežiūra
203
E. Vaicekauskienė
P
Socialinės globos paslaugų teikimas
206
V. Mocevičius
Informacijos valdymas
212
D. Veličkienė
Socialinės globos paslaugų teikimas
206
V. Mocevičius