« »
Pam. 2019-12-02
Pirmadienis
2019-12-03
Antradienis
2019-12-04
Trečiadienis
2019-12-05
Ketvirtadienis
2019-12-06
Penktadienis
1
Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
003
R. Paulauskienė
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
003
R. Paulauskienė
Ekonomikos ir verslo pagrindai
106
V. Volskas
Svečių priėmimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
2
Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
003
R. Paulauskienė
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
003
R. Paulauskienė
Ekonomikos ir verslo pagrindai
106
V. Volskas
Svečių priėmimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
3
Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
003
R. Paulauskienė
Matematika
211
M. Jonienė
Svečių priėmimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
P
Fizika / Biologija
212
201
D. Veličkienė
E. Vaicekauskienė
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
4
Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
003
R. Paulauskienė
Etika
212
D. Veličkienė
Svečių priėmimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
P
Fizika / Biologija
212
201
D. Veličkienė
E. Vaicekauskienė
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
5
Etika
212
D. Veličkienė
Matematika
211
M. Jonienė
Geografija / Istorija
106
107
V. Volskas
D. Pakalniškienė
Fizinis ugdymas
s.s.
D. Vilkienė
Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
003
R. Paulauskienė
P
6
Etika
212
D. Veličkienė
Matematika
211
M. Jonienė
Istorija / Geografija
107
106
D. Pakalniškienė
V. Volskas
Fizinis ugdymas
s.s.
D. Vilkienė
Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
003
R. Paulauskienė
P
7
Modulis (lietuvių klb.)
212
D. Veličkienė
Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
003
R. Paulauskienė
P
Grupės val.
212
D. Veličkienė
Darbuotojų sauga ir sveikata
206
J. Liutkauskas
8
Modulis (lietuvių klb.)
212
D. Veličkienė
Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
003
R. Paulauskienė
P
Darbuotojų sauga ir sveikata
206
J. Liutkauskas