« »
Pam. 2019-12-09
Pirmadienis
2019-12-10
Antradienis
2019-12-11
Trečiadienis
2019-12-12
Ketvirtadienis
2019-12-13
Penktadienis
1
Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
003
R. Paulauskienė
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
003
R. Paulauskienė
P
Ekonomikos ir verslo pagrindai
106
V. Volskas
Svečių priėmimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
P
2
Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
003
R. Paulauskienė
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
003
R. Paulauskienė
P
Ekonomikos ir verslo pagrindai
106
V. Volskas
Svečių priėmimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
P
3
Anglų kalba
207
N. Gustaitienė
Matematika
211
M. Jonienė
Svečių priėmimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
P
Biologija / Fizika
201
212
E. Vaicekauskienė
D. Veličkienė
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
4
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
Etika
212
D. Veličkienė
Svečių priėmimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
P
Fizika / Biologija
212
201
D. Veličkienė
E. Vaicekauskienė
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
5
Anglų kalba
207
N. Gustaitienė
Matematika
211
M. Jonienė
Geografija / Istorija
106
107
V. Volskas
D. Pakalniškienė
Fizinis ugdymas
s.s.
D. Vilkienė
Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
003
R. Paulauskienė
P
6
Anglų kalba
207
N. Gustaitienė
Matematika
211
M. Jonienė
Geografija / Istorija
106
107
V. Volskas
D. Pakalniškienė
Fizinis ugdymas
s.s.
D. Vilkienė
Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
003
R. Paulauskienė
P
7
Modulis (anglų klb.)
207
N. Gustaitienė
Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
003
R. Paulauskienė
Grupės val.
212
D. Veličkienė
Darbuotojų sauga ir sveikata
206
J. Liutkauskas
8
Modulis (anglų klb.)
207
N. Gustaitienė
Apskaitos proceso organizavimas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
003
R. Paulauskienė
Darbuotojų sauga ir sveikata
206
J. Liutkauskas