« »
Pam. 2019-12-02
Pirmadienis
2019-12-03
Antradienis
2019-12-04
Trečiadienis
2019-12-05
Ketvirtadienis
2019-12-06
Penktadienis
1
Fizinis ugdymas
s.s.
D. Vilkienė
Matematika
211
M. Jonienė
Profesijos informacinės technologijos
106
V. Volskas
Fizika / Biologija
212
201
D. Veličkienė
E. Vaicekauskienė
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
2
Fizinis ugdymas
s.s.
D. Vilkienė
Matematika
211
M. Jonienė
Profesijos informacinės technologijos
106
V. Volskas
Fizika / Biologija
212
201
D. Veličkienė
E. Vaicekauskienė
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
3
Etika
212
D. Veličkienė
Etika
212
D. Veličkienė
Geografija / Istorija
106
107
V. Volskas
D. Pakalniškienė
Fizinis ugdymas
s.s.
D. Vilkienė
Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
P
4
Etika
212
D. Veličkienė
Matematika
211
M. Jonienė
Istorija / Geografija
107
106
D. Pakalniškienė
V. Volskas
Fizinis ugdymas
s.s.
D. Vilkienė
Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
P
5
Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
P
6
Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
P
7
Grupės val.
003
R. Paulauskienė
Profesijos informacinės technologijos
106
V. Volskas
8
Profesijos informacinės technologijos
106
V. Volskas