« »
Pam. 2020-03-30
Pirmadienis
2020-03-31
Antradienis
2020-04-01
Trečiadienis
2020-04-02
Ketvirtadienis
2020-04-03
Penktadienis
1
Anglų kalba / Rusų kalba
207
206
N. Gustaitienė
S. Maslauskienė
Fizinis ugdymas
s.s.
D. Vilkienė
Modulis (lietuvių klb.)
212
D. Veličkienė
Fizika / Biologija
212
201
D. Veličkienė
E. Vaicekauskienė
Modulis (matematika)
211
D. Grudzinskienė
2
Anglų kalba / Rusų kalba
207
206
N. Gustaitienė
S. Maslauskienė
Fizinis ugdymas
s.s.
D. Vilkienė
Modulis (lietuvių klb.)
212
D. Veličkienė
Biologija / Fizika
201
212
E. Vaicekauskienė
D. Veličkienė
Modulis (matematika)
211
D. Grudzinskienė
3
Matematika (B)
211
D. Grudzinskienė
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
Geografija / Istorija
106
107
V. Volskas
D. Pakalniškienė
Profesijos informacinės technologijos
106
V. Volskas
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
4
Rusų kalba / Anglų kalba
206
207
S. Maslauskienė
N. Gustaitienė
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
Geografija / Istorija
106
107
V. Volskas
D. Pakalniškienė
Profesijos informacinės technologijos
106
V. Volskas
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
5
Matematika (B)
211
D. Grudzinskienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje.
101
E. Volungevičienė
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
6
Matematika (B)
211
D. Grudzinskienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje.
101
E. Volungevičienė
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
7
Rusų kalba
206
S. Maslauskienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje.
101
E. Volungevičienė
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
8
Rusų kalba
206
S. Maslauskienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje.
101
E. Volungevičienė
Etika
212
D. Veličkienė