« »
Pam. 2020-06-01
Pirmadienis
2020-06-02
Antradienis
2020-06-03
Trečiadienis
2020-06-04
Ketvirtadienis
2020-06-05
Penktadienis
1
Anglų kalba / Rusų kalba
207
206
N. Gustaitienė
S. Maslauskienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
P
Modulis (lietuvių klb.)
212
D. Veličkienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje.
101
E. Volungevičienė
P
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
P
2
Rusų kalba / Anglų kalba
206
207
S. Maslauskienė
N. Gustaitienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
P
Modulis (lietuvių klb.)
212
D. Veličkienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje.
101
E. Volungevičienė
P
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
P
3
Matematika (B)
211
D. Grudzinskienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
P
Istorija / Geografija
107
106
D. Pakalniškienė
V. Volskas
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje.
101
E. Volungevičienė
P
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
4
Rusų kalba / Anglų kalba
206
207
S. Maslauskienė
N. Gustaitienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
P
Geografija / Istorija
106
107
V. Volskas
D. Pakalniškienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje.
101
E. Volungevičienė
P
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
5
Rusų kalba / Anglų kalba
206
207
S. Maslauskienė
N. Gustaitienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
P
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje.
101
E. Volungevičienė
P
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
6
Rusų kalba / Anglų kalba
206
207
S. Maslauskienė
N. Gustaitienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
P
Matematika (B)
211
D. Grudzinskienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje.
101
E. Volungevičienė
P
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
7
Matematika (B)
211
D. Grudzinskienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
P
Modulis (matematika)
211
D. Grudzinskienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje.
101
E. Volungevičienė
P
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
P
8
Matematika (B)
211
D. Grudzinskienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
P
Modulis (matematika)
211
D. Grudzinskienė
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje.
101
E. Volungevičienė
P
Kambarių ir bendro naudojimo patalpų tvarkymas apgyvend. paslaugas teiki įmonėje.
003
R. Paulauskienė
P