« »
Pam. 2019-10-14
Pirmadienis
2019-10-15
Antradienis
2019-10-16
Trečiadienis
2019-10-17
Ketvirtadienis
2019-10-18
Penktadienis
1
Anglų kalba / Rusų kalba
207
206
N. Gustaitienė
S. Maslauskienė
Matematika
211
M. Jonienė
Profesijos informacinės technologijos
106
V. Volskas
Biologija / Fizika
201
212
E. Vaicekauskienė
D. Veličkienė
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
2
Anglų kalba / Rusų kalba
207
206
N. Gustaitienė
S. Maslauskienė
Matematika
211
M. Jonienė
Profesijos informacinės technologijos
106
V. Volskas
Fizika / Biologija
212
201
D. Veličkienė
E. Vaicekauskienė
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
3
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
Etika
212
D. Veličkienė
Geografija / Istorija
106
107
V. Volskas
D. Pakalniškienė
Fizinis ugdymas
s.s.
D. Vilkienė
Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
P
4
Rusų kalba / Anglų kalba
206
207
S. Maslauskienė
N. Gustaitienė
Matematika
211
M. Jonienė
Geografija / Istorija
106
107
V. Volskas
D. Pakalniškienė
Fizinis ugdymas
s.s.
D. Vilkienė
Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
P
5
Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
P
Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
P
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
P
6
Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
P
Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
P
Lietuvių klb. ir literatūra (A)
212
D. Veličkienė
Bendrosios tvarkos priežiūra apgyvendinimo paslaugas teikiančioje įmonėje
101
E. Volungevičienė
P
7
Modulis (lietuvių klb.)
212
D. Veličkienė
Grupės val.
003
R. Paulauskienė
Profesijos informacinės technologijos
106
V. Volskas
8
Modulis (lietuvių klb.)
212
D. Veličkienė
Profesijos informacinės technologijos
106
V. Volskas